Контактирајте нè на:
Одберете јазик:
Следете нè на

Наши услуги

admin

АКВАСЕИВ ПРИСТАП

во намалување на неприходна вода (NRW)

tablet

ЛОЦИРАЊЕ

дефект на инсталација

plane

АНАЛИЗА

на потрошувачка на вода

flag

БИЛАНС

на потрошувачка на вода според IWA

flag

ОДРЕДУВАЊЕ

траса на инсталација и локација на затрпани делови од феромагнетен материјал

flag

ПЕРМАНЕНТНО

далечинско следење на потрошувачката

flag

МЕРЕЊЕ

на проток и притисок

flag

УПРАВУВАЊЕ

со притисок

flag

УРЕДИ

за заштеда на вода

flag

ДИЗАЈН И ЕВАЛУАЦИЈА

на зони на потрошувачка (DMA)

flag

ОБУКА

и трансфер на технологија

flag

ТЕСТ

во чекори

ЗА ТОЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОТКРИВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ И ЗАШТЕДА НА ВОДА И ПАРИ